top of page
אמנת צהלה

בהנחיית המתנדבים, קבוצות החניכים מגדירות לעצמן את החוקים שלהן ומנסחות אמנה. הדיונים סביב האמנה ארוכים ומשמעותיים, החניכים דנים לעומק בהיבטים השונים של מחוייבותם האישית. בסופו של התהליך מסכימים על אמנה, שמלווה את הקבוצה במהלך שנות פעילותה בצהלה ובחיים בכלל. 

bottom of page