• חינוך לערכים, ציונות, מורשת ואהבת הארץ.

  • טיפוח סובלנות ומעורבות חברתית.

  • הנחלת ערכי ההתנדבות והנתינה לזולת ולחברה כדרך חיים.

  • חינוך לאזרחות טובה ותרומה למדינה.

  • עידוד בני הנוער למיצוי יכולות אישיות, לדוגמה ספורט, אומנות, ועוד..

  • טיפוח לקיחת אחריות, יזמות ומנהיגות.

  • חינוך לחריצות, התמדה ונחישות כדרך חיים.

  • חינוך למתן כבוד למשפחה, לחברים, לאדם באשר הוא ולאחר.

המטרות שלנו