מאגר פעילויות חומרים וטפסים

מצגת לגיוס חניכים -2017
מצגת-בעיות משמעת, עקרון ההכבדה, מאת ניר פנסו 
לוגו צהלה, טמפלט מצגות.

All rights reserved to Tzahala for the youth in Israel 2017