top of page
צהלה.png
צהלה פועלת בקרב בני הנוער ברחבי מדינת ישראל על מנת להעצים אותם ולתת בידיהם כלים ערכיים ומעשיים לקראת הפיכתם לאזרחים בוגרים; פעילות זו גם מייצרת הזדמנויות שוות עבור כל נער ונערה, מסייעת בצמצום הפערים החברתיים ותורמת לחוסנה של מדינת ישראל.

מתנדבי צהלה

מתנדבי צהלה לוקחים על עצמם מחוייבות עצמית משמעותית וארוכת טווח, מתוך הכרה בחשיבותם העליונה של יעדי צהלה ומתוך אמונה ביכולתם להנחיל את ערכי צהלה לדור הצעיר הגדל במדינת ישראל.

פריסה ארצית

צהלה פועלת בעשרות יישובים, מנהריה ועד אילת. הפעילויות מתקיימות בבתי ספר, מועדוני נוער, מתנ"סים, פנימיות, מקלטים ציבוריים וכמו כן גם בחיק הטבע ובאתרים שונים ברחבי המדינה. 

חזון צהלה

עתיד המדינה וחוסנה טמונים בנוער. לכל נערה ונער ישנן היכולת והזכות להגשמה עצמית, להתקדם ולהשפיע. עלינו, אזרחי המדינה, מוטלת האחריות לסייע לבני הנוער להגשים את יכולותיהם ורצונותיהם. צהלה מחברת בין מתנדבים, המוכנים לקחת אחריות ולהירתם למשימה הלאומית של חינוך הנוער, לבין נערות ונערים שיוצאים איתם מרצונם למסע ארוך של מחוייבות הדדית והעצמה אישית
סמל אות הנשיא להתנדבות רקע שקוף.png

זוכה אות הנשיא להתנדבות 2020

שותפים לדרך

קרן משפחת סבן שותפה לדרך של צהלה
moveo logo
צה"ל שותף לדרך של צהלה
משרד החינוך שותף לדרך של צהלה
%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%A0%D7%AA%
bottom of page